ZEC d.o.o.

  Strojni park - tokarilice

 

CNC tokarilice

INDEX GU 1500 – 3 komada

 • Dužina tokarenja 1600 mm
 • Promjer tokarenja 600 mm

INDEX GU 1400 – 2 komada

 • Dužina tokarenja 1400 mm
 • Promjer tokarenja 425 mm

INDEX G400

 • Dužina tokarenja 1250 mm
 • Promjer tokarenja 600 mm

MAZAK Slant Turn 28 - ATC

 • Dužina tokarenja 1000 mm
 • Promjer tokarenja 300 mm

TOS Sul 125

 • Dužina tokarenja 1700 mm
 • Promjer tokarenja 900 mm

CNC tokarilice s dodavačem

INDEX GE 65

 • Dužina tokarenja 340 mm
 • Promjer tokarenja 200 mm
 • Automatsko dodavanje šipke
  (Debljina šipke 60mm)

EMCOTURN II – 2 komada

 • Dužina tokarenja 510 mm
 • Promjer tokarenja 220 mm
 • Automatsko dodavanje šipke
  (Debljina šipke 45mm)

INDEX G200C

 • Dužina tokarenja 400 mm
 • Promjer tokarenja 200 mm
 • Automatsko dodavanje šipke
  (Debljina šipke 40mm)

Klasične tokarilice

PA 900 – 3 komada

 • Dužina tokarenja 2500 mm
 • Promjer tokarenja 900 mm

PA 631

 • Dužina tokarenja 2000 mm
 • Promjer tokarenja 630 mm

WEISSER Gigant

 • Dužina tokarenja 1500 mm
 • Promjer tokarenja 1100 mm

Dodatne informacije o nama i našim proizvodima možete zatražiti preko naših stranica za kontakte.